Lempeng bawang II Lempeng

Roti Saj boleh buat sarapan

Talam Abuk-Abuk Serikaya Talam yang agak berbeza rasanya.

VADEE ( KACANG DAAL) INDIAN SNACKS